Consult
26 augustus 2016

Herstructureren hoeft geen ramp te zijn

Een herstructurering binnen een bedrijf is nooit een positief verhaal voor de werknemers. Neem daarom uw verantwoordelijkheid op door de ontslagen werknemers nieuwe kansen aan te reiken via outplacement. Een mooi voorbeeld hiervan is de Tiense Suikerraffinaderij.

In oktober 2014 besliste de Tiense Suikerraffinaderij, onderdeel van Südzucker groep, om een herstructurering door te voeren. In België werden in totaal 41 werknemers getroffen door deze beslissing, allen bedienden uit Tienen, Wilrijk,  en Brussel. De Tiense Suikerraffinaderij koos, in overleg met de vakbonden, Acerta als outplacementbureau om deze 41 werknemers te begeleiden naar een nieuwe job. Immers, voor de Tiense Suikerraffinaderij was de herstructurering pas geslaagd als iedereen een nieuwe job gevonden had.

Zowel individuele als collectieve ondersteuning

De wettelijke spelregels in België schrijven 6 maanden outplacementbegeleiding voor voor +45-jarigen, 3 maanden voor werknemers jonger dan 45 jaar. In Tienen kreeg iedereen ongeacht zijn leeftijd onmiddellijk zes maanden effectieve begeleiding en daarna zes maanden optioneel. Bovendien was er twee jaar garantie van outplacement.

De outplacementbegeleiding bood zowel individuele als collectieve ondersteuning. Het accent lag op een individuele persoonsgerichte begeleiding. Ontslagen werknemers moeten eerst het nieuws een plaats geven in hun loopbaan. Om deze reden werd elke werknemer begeleid door een personal coach bij de verdere uitbouw van zijn loopbaan.  Daarbij  kreeg hij  een aantal tools om zijn talenten helder in kaart te brengen zodat hij heel doordacht op zoek kon gaan naar jobs die echt bij hem pasten. Individuele voorbereidingen op sollicitaties werden ad hoc flexibel ingepland zodat hij of zij een traject op maat kreeg.

Ook het netwerk van Acerta werd gebruikt wanneer dit opportuun was. Tenslotte, als werkgevers vacatures hebben die ze moeilijk ingevuld krijgen en er vanuit outplacement een valabele kandidaat aangereikt wordt, dan is dat een win-winsituatie waar alle betrokken partijen beter van worden. Dit netwerk heeft voor enkele werknemers van de Tiense Suikerraffinaderij zijn vruchten afgeworpen.

 

Meer weten?

Contacteer ons.