Consult
20 juni 2016

Outplacement: het wettelijke kader

Medewerkers hebben bij een ontslag vaak recht op outplacement. Wist u dat er meerdere wettelijke regelingen bestaan? Wij lijsten deze voor u op.

Medewerkers hebben bij een ontslag vaak recht op outplacement. Wist u dat er meerdere wettelijke regelingen bestaan? Wij lijsten deze voor u op.

Details van het wettelijk kader in 2016

Voor individuele en meervoudige ontslagen zijn er voortaan 2 regelingen:

  1. Algemene regeling ( conform eenheidsstatuut)
  2. Bijzondere regeling (conform cao 82bis)

De algemene regeling is prioritair, de bijzondere regeling is suppletief. Wat houdt dit in?

Algemene regeling (eenheidsstatuut)

Indien iemand – ongeacht zijn leeftijd- een opzeg heeft van 30 weken, dan heeft hij recht op outplacement.

Inhoud van het programma: bestaat 3 modules van 20 uur gedurende 12 maanden.

Financiering

  • Verbreking: de werkgever biedt een programma aan ter waarde van 1/12 van het brutojaarsalaris en hij investeert 4 weken van de opzegvergoeding in het outplacementprogramma. De prijs van het outplacementprogramma bedraagt minimaal 1800 euro en maximaal 5500 euro
  • Opzeg: de kost voor outplacement is een bijkomende kost voor de werkgever. Hij kan zelf de waarde van het outplacementprogramma bepalen. Ook hier geldt 1800 euro als minimum en 5500 euro als maximum.

Procedure aanbod: aangetekend schrijven

  • Bij verbreking: binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst
  • Bij opzeg: binnen de 30 dagen na de start van de opzeg

De werknemer moet een aanvaardingsbrief outplacement versturen binnen de maand.

De bijzondere regeling (cao 82bis)

Indien de opzeg minder is dan 30 weken maar de persoon is ouder dan 45 jaar en is minstens 1 jaar in dienst geweest dan heeft hij recht op outplacement en ook de plicht om outplacement te volgen

Inhoud programma: 3 modules van 20 uur gedurende 12 maanden.

Financiering

  • De kost voor outplacement is een bijkomende kost voor de werkgever. Hij kan zelf de waarde van het outplacementprogramma bepalen

Procedure aanbod: aangetekend schrijven

  • Verbreking: binnen een termijn van 15 dagen na het einde van het contract
  • Opzeg : mag zodra de opzeg start maar moet ten laatste binnen de 15 dagen na het einde van de opzeg

De werknemer moet een aanvaardingsbrief outplacement versturen binnen de maand.
 

De werknemer is verplicht outplacement te aanvaarden

Zoniet, kan er een sanctie voor de ontslagene volgen, namelijk een tijdelijke schorsing door de RVA.

Meer weten?

Contacteer ons.