Consult

Acerta begeleidde Tiense Suikerraffinaderij met outplacement

Acerta begeleidde Tiense Suikerraffinaderij met outplacement
Acerta begeleidde Tiense Suikerraffinaderij met outplacement
Acerta heeft daarbovenop de grote meerwaarde dat ze een hele dienstengroep aanbieden naast outplacement. Ze beschikken over een stevige omkadering op andere vlakken.
Eric Stiers,hoofd HR-afdeling

In oktober 2014 besliste de Tiense Suikerraffinaderij, onderdeel van Südzucker groep, om een herstructurering door te voeren. In België werden in totaal 41 werknemers getroffen door deze beslissing, allen bedienden uit Tienen, Wilrijk,  en Brussel.

Een herstructuctering binnen een bedrijf is nooit een positief verhaal voor de werknemers. De werkgever kan zijn verantwoordelijkheid opnemen door de ontslagen werknemers nieuwe kansen aan te reiken via outplacement. Die nieuwe start aanbieden was ook van vitaal belang voor de Tiense Suikerraffinaderij toen ze in 2014 de noodzakelijke herstructuringsplannen moesten aankondigen.

In oktober 2014 besliste de Tiense Suikerraffinaderij, onderdeel van Südzucker groep, om een herstructurering door te voeren. “Momenteel wordt er binnen de Europese Unie een quotasysteem gehanteerd voor de suikerindustrie, maar in 2017 wordt de liberalisering van de suikermarkt ingezet. Dit betekent dat iedereen vrij mag produceren, wat bijgevolg een serieuze impact zal hebben op de suikerprijs. Bovendien valt ook de referentie suikerprijs weg. Deze ingrijpende verandering leidde ertoe dat ons hoofdkantoor in Mannheim besliste om een grootschalig kostenbesparingsplan op te stellen voor heel Europa”, vertelt Eric Stiers, hoofd van de HR-afdeling van de Tiense Suikerraffinaderij. De plannen omvatten budgetbesparingen op het onderhoud van machines, op investeringen en algemene werkingskosten. Echter, de maatregelen inzake kostenverlaging bleken onvoldoende om de competitiviteit van de Tiense Suikerraffinaderij te vrijwaren; bijkomende inspanningen waren noodzakelijk gezien de reeds sterk en snel dalende suikerprijzen die de rentabiliteit in het gedrang brachten. Er werden herstructureringen doorgevoerd, in ondermeer Frankrijk  en Polen. “In België werden in totaal 41 werknemers getroffen door deze beslissing, allen bedienden uit Tienen, Wilrijk,  en Brussel.”

Overleg met alle partijen

De Tiense Suikerraffinaderij koos, in overleg met de vakbonden, Acerta als outplacementbureau om deze 41 werknemers te begeleiden naar een nieuwe job. Nadat het nieuws aangekondigd werd, werd vrij snel een tewerkstellingscel (TWC) opgericht. Aan het hoofd van deze stuurgroep staat een medewerker van de VDAB die optreedt als sociaal interventieadviseur. De cel bestaat verder uit afgevaardigden van de vakbonden, het opleidingscentrum van de voedingsindustrie, de HR-afdeling van de Suikerraffinaderij en het outplacementbureau. De TWC organiseert in eerste instantie een informatievergadering voor alle werknemers, en rapporteert aan elkaar over de vorderingen in het proces.

Psychologische ondersteuning

De wettelijke spelregels in België schrijven 6 maanden outplacementbegeleiding voor +45-jarigen, 3 maanden voor werknemers jonger dan 45 jaar. Roos Dierynck, senior consulent outplacement bij Acerta, begeleidde 25 van de 41 werknemers van de Tiense Suikerraffinaderij: “In Tienen kreeg iedereen ongeacht zijn leeftijd onmiddellijk zes maanden effectieve begeleiding en daarna zes maanden optioneel. Bovendien was er twee jaar garantie van outplacement.”

De outplacementbegeleiding bood zowel individuele als collectieve ondersteuning. Het accent lag op een individuele persoonsgerichte begeleiding. “ Ze moeten eerst het nieuws een plaats geven in hun loopbaan, waardoor ik in eerste instantie vooral wou luisteren naar elk verhaal. Veel mensen hadden een lange staat van dienst bij de Raffinaderij. Vertrouwen in de consulent is belangrijk, daarvoor is aandachtig luisteren en respect voor het verhaal van elke werknemer belangrijk. Pas daarna komt de vraag wat ze in de toekomst willen gaan doen”, verduidelijkt  Roos  Dierynck.  Elke werknemer werd begeleid door een personal coach bij de verdere uitbouw van zijn loopbaan.  Daarbij  kreeg iedereen  een aantal tools om zijn talenten helder in kaart te brengen zodat hij heel doordacht op zoek kon gaan naar jobs die echt bij hem pasten.  Individuele voorbereidingen op sollicitaties werden ad hoc flexibel ingepland zodat hij of zij een traject op maat kreeg.

Aangezien er heel wat opleidingsvragen waren (en in het bijzonder ICT-opleidingen) kwam er een nauwe samenwerking tot stand met IPV ( = Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid). De collectieve sessies behandelden onderwerpen als mindfullness & stressmanagement, online solliciteren & de opmaak van een succesvol LinkedInprofiel, praktisch-juridische aspecten van SWT. In de zomer van 2014 was trouwens de wetgeving inzake SWT net gewijzigd, waardoor heel wat werknemers met extra onduidelijkheden zaten.

"En ook het netwerk van Acerta werd gebruikt wanneer dit opportuun was", voegt Magda Duerinckx, manager Outplacement eraan toe. “Als werkgevers vacatures hebben die ze moeilijk ingevuld krijgen en vanuit outplacement wordt er een valabele kandidaat aangereikt, dan is dat een win-winsituatie waar alle betrokken partijen beter van worden. Ook voor enkele werknemers van de Tiense Suikerraffinaderij heeft het netwerk van Acerta zijn vruchten afgeworpen”.

100% tewerkstelling voor naakte ontslagen

In 2014 kregen 12 werknemers een naakt ontslag bij de Tiense Suikerraffinaderij, 29 personen vielen onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Zij zijn allen ouder dan 55 jaar en vielen vroeger onder systeem van brugpensioen. Na zes maanden was 80% van de naakte ontslagen al opnieuw aan het werk, een jaar later was dit 100%. Van de 29 SWT’ers hebben er op dit moment 14 een nieuwe job, en zijn er 12 die nu volledig op SWT staan. Sommigen hiervan zijn ook vrijgesteld van actieve beschikbaarheid.  

Voor de Tiense Suikerraffinaderij is de herstructuring pas geslaagd als iedereen een nieuwe job gevonden heeft. “Het verschil met pakweg 15 jaar geleden is dat veel mensen nu een nieuwe job willen, ook al vallen ze het onder het brugpensioenstelsel. Werknemers die ouder zijn dan 55 jaar maken nu , meer dan vroeger,  deel uit van nieuw samengestelde gezinnen, sluiten later een lening af of hebben nog kinderen die verder studeren. Het nieuws van de herstructering hing al een tijdje in de lucht, maar er was toch een zeker shockeffect, zeker omdat dit de eerste keer was in onze geschiedenis dat er naakte ontslagen vielen.”

Meer dan outplacement

“We wilden dan ook de zekerheid dat het outplacementbureau beschikt over kwalitatieve begeleiders, en daarom kozen we in de eerste plaats voor Acerta. De meeste werknemers hebben voornamelijk nood aan psychologische ondersteuning nadat ze het nieuws te horen kregen. Pas na deze aanvaardingsfase kunnen ze gaan nadenken over wat ze gaan doen”, aldus Stiers. “Acerta heeft daarbovenop de grote meerwaarde dat ze een hele dienstengroep aanbieden naast outplacement. Ze beschikken over een stevige omkadering op andere vlakken. Zo zijn er bijvoorbeeld werknemers die ondertussen zelfstandig aan de slag gegaan zijn dankzij de outplacementbegeleiding, maar ook via het ondernemersloket en begeleidende diensten van Acerta.”

Meer weten?

Contacteer ons.