Consult

Acerta zorgt voor outplacement op maat bij De Cuyper

Acerta zorgt voor outplacement op maat bij De Cuyper
Acerta zorgt voor outplacement op maat bij De Cuyper
Voor outplacement bestaan er wettelijke regels, maar het blijft wel vooral maatwerk. Het begint bij een scherp luisterend oor en daar is Acerta heel sterk in. Binnen hun organisatie hebben zij ook een ruime tooling om verschillende issues een oplossing te bieden.
Chris Reyniers,bedrijfsleider

In 2005 vierde het familiale drukkerijbedrijf De Cuyper nog zijn honderdste verjaardag. Deze drukkerij stond bekend als een leidinggevend bedrijf in de Belgische grafische sector en leverde afgewerkte brochures, catalogi, magazines en folders die er meteen verzendingsklaar gemaakt werden. In 2009 kreeg het bedrijf het echter moeilijk. Een gerechtelijk akkoord werd aangevraagd en gekregen. Toen al moesten werknemers afvloeien en bleven er nog 65 over. De voorbije jaren verminderde dat aantal nog drastisch tot 20.
 

Stopzetting van activiteiten omturnen naar een nieuwe start

Outplacement bij Drukkerij De Cuyper

Eind 2015, net voor Kerst, had Drukkerij De Cuyper aan haar personeel de mededeling te doen dat de activiteiten werden stopgezet. Dat was geen prettige mededeling en ze kwam bovendien op een bijzonder ongelukkig moment, zo net voor de feestdagen. Maar een oprechte appreciatie van de werkgever voor zijn werknemers resulteerde in een constructieve aanpak van bij het begin, een die koos voor intensieve professionele begeleiding en die ondertussen ook haar vruchten heeft afgeworpen. Voor elke individuele medewerker werd een tewerkstellingstraject opgestart, waarbij meteen alle relevante partijen werden betrokken. Naast de werkgevers en de werknemers zelf, waren dat de vakbonden, de VDAB en Acerta. Acerta had de drukkerij al bij een eerdere sanering via een outplacementtraject begeleid, wat toen een goede samenwerking was geweest, een positieve ervaring die betrokkenen hoopten te herhalen. En dat is ook gebeurd.

Ieder zijn persoonlijke outplacementtraject

Bij een collectief ontslag wordt altijd eerst een infosessie georganiseerd  bij de werkgever zodat de VDAB en het outplacementbureau de werknemers kunnen informeren.

Magda Duerinckx, manager outplacement van Acerta Consult gaf deze infosessie en dit viel haar op: “de werkgever had toen al de producten van de Drukkerij die nog voorhanden waren uitgestald.  De werknemers  mochten daaruit kiezen en mee naar huis nemen als souvenir.  Dit is schijnbaar een banaal detail maar het werd erg geapprecieerd door de werknemers en het getuigt van inlevingsvermogen van de werkgever voor zijn werknemers. De meesten hadden er immers  vele jaren gewerkt en drukkerij De Cuyper was een stuk van hun leven geworden waaraan ze graag een tastbare herinnering overhielden”. 

“Voor outplacement bestaan er regels, maar het blijft wel vooral maatwerk. Het begint bij een scherp luisterend oor en daar is Acerta heel sterk in.” onderstreept Chris Reyniers, bedrijfsleider van De Cuyper.

Kort na de infosessie startten de outplacementbegeleidingen. Eddy Van Bosbeke, managing consultant Acerta Consult: “Elke medewerker van Drukkerij De Cuyper kreeg eerst een individueel intakegesprek. Dat ging in op de persoonlijke impact van de stopzetting, op de eigen capaciteiten en aspiraties. Door middel van een talentenscreening via TMA Analyse brachten we de sterktes en ontwikkelpunten in kaart. Samen peilden we dan naar wensen en mogelijkheden. Het individuele jobdoelwit scherpstellen is heel belangrijk voor duurzaam succes. We gaven de mensen zo veel mogelijk nuttige bagage mee. Begeleiding bij het solliciteren en het aanreiken van bijscholingsmogelijkheden lagen voor de hand. Daarnaast stimuleerden we bijvoorbeeld ook de weerbaarheid tegenover vooroordelen tegenover 50+’ers. We begeleidden mensen naar specifieke testen, bv. bij de politie … De mensen konden voor hun begeleiding kiezen tussen individuele of groepssessies. Op een van de groepssessies werd Grafoc uitgenodigd, het Sector- en Vormingsfonds voor de arbeiders uit de Printmediaindustrie (PC 130) voor de Vlaamse Gemeenschap. Zij gaven inzicht in de ontwikkelingen, de vooruitzichten en de concrete vacatures in de grafische sector, voor wie daarin verder wilde of daar juist twijfels over had. Het werd fel geapprecieerd.”

Succesvol naar een nieuwe start

Sinds januari 2016, de start van het outplacementtraject en nu, november 2016, zijn op twee na alle actieve ex-medewerkers van Drukkerij De Cuyper aan het werk of in opleiding naar werk. Sommigen zetten volop in op hun expertise, zij vonden weer werk binnen de grafische sector. Er zijn arbeiders die in een andere sector als productiearbeider aan de slag zijn, dikwijls bij gerenommeerde bedrijven als Pfizer en Barry Callebaut. Iemand volgt bij de VDAB een opleiding tot vloerder/tegelzetter en overweegt om na wat ervaring te zullen hebben opgedaan, als zelfstandige daarin verder te groeien.

Eddy Van Bosbeke: “De mensen die ondertussen weer aan het werk zijn, worden niet ‘afgevinkt’. Het kan altijd dat een job tegenvalt of eindig is, daarvoor weten ze dat ze weer bij Acerta terechtkunnen.”

Acerta, allround begeleider, outplacement op maat

Chris Reyniers, bedrijfsleider van De Cuyper: “Voor outplacement bestaan er regels*, maar het blijft wel vooral maatwerk. Het begint bij een scherp luisterend oor en daar is Acerta heel sterk in. Binnen hun organisatie hebben zij ook een ruime tooling om verschillende issues een oplossing te bieden. Zo is er het voorbeeld van onze oudste medewerker. Hij volgt een cursus bedrijfsbeheer met het plan om als zelfstandig klusser aan de slag te gaan. Ook hij vindt gepaste begeleiding bij Acerta. En dat mensen lokaal in de Acerta-kantoren in Sint-Niklaas en Dendermonde terechtkonden, ook zulke praktische voordelen werkten het succes van dit project in de hand.”

Werkgever, werknemers, VDAB, vakbonden en Acerta samen

De stopzetting van Drukkerij De Cuyper kwam niet als een totale verrassing, dat helpt voor de verwerking. Maar toch is het vooral de pragmatische en transparante aanpak van alle betrokkenen –een respectvolle werkgever, een sterk betrokken sociaal interventieadviseur van de VDAB, constructieve vakbonden (ACV, ABVV, ACLVB), gemotiveerde werknemers en de allround hr-partner Acerta - die nu dit positieve resultaat kan voorleggen. Veel mensen vonden hun drive terug, ze voelen weer een gezonde prestatiedruk, zien weer professionele uitdagingen, functioneren weer binnen de dynamiek van een carrière met een toekomst. Voor wie goed omringd is, kan outplacement dus ook een nieuwe start betekenen.

 

*outplacement aanpak, kaderend in een tewerkstellingscel na collectief ontslag.

Conform de huidige regelgeving werd voorzien:

  • Voor werknemers minstens 45 jaar oud: 60 u begeleiding, gedurende 6 maanden

  • Voor werknemers jonger dan 45 jaar: 30 u begeleiding, gedurende 3 maanden

Lees meer informatie over outplacement op onze website.

 

Meer weten?

Contacteer ons.