Consult

Juridisch advies bij ontslag

Staat u voor één van de volgende situaties?
 

 • één van uw medewerkers voldoet, na herhaalde aanmaningen, niet aan de verwachtingen
 • er zijn economische of technische redenen waardoor u iemand moet ontslagen
 • één van uw medewerkers is lange tijd afwezig omwille van ziekte en het is zeer waarschijnlijk dat hij niet zal terugkeren naar zijn werkpost
 • er is sprake van een ernstige tekortkoming van een werknemer die elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt
 • u wenst samen met uw medewerker over te gaan tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord en er moet er een dadingsovereenkomst worden opgesteld
 • uw medewerker heeft zelf zijn ontslag ingediend

U stelt zich deze vragen

 • kies ik voor opzegging of verbreking van het contract, wat zijn de voor- en nadelen?
 • welk zijn de elementen die een ontslag om dringende reden verantwoorden, welke verplichte stappen moet ik zetten en welke termijnen moet ik respecteren?
 • wat hoort er in een ontslagbrief of dadingsovereenkomst te staan?
 • wat is de duur van de opzeggingstermijn?
 • hoeveel bedraagt de verbrekingsvergoeding?
 • welke werknemers hebben recht op outplacement?

Acerta Consult biedt raad en daad

Op deze en nog veel meer vragen kennen onze legal consultants het antwoord. Een vlotte en correcte beëindiging van een arbeidsovereenkomst is belangrijk voor uw onderneming én voor de betrokken medewerker. Onze consultants begeleiden u voor het ontslag én doorheen de ontslagprocedure zodat u kostelijke en tijdrovende betwistingen en gerechtelijke procedures vermijdt.

Meer weten?

Contacteer ons.