Consult

Outplacement

Hoe zien wij outplacement?

Bij Acerta Consult zien we outplacement veel ruimer dan enkel mensen op weg helpen naar een nieuwe job. Door ontslagen medewerkers tools aan te reiken die hen aanzetten tot zelfreflectie en hen stimuleren om hun loopbaan in eigen handen te nemen, zal hun employability versterkt worden.

Via outplacement van Acerta Consult biedt u uw ontslagen werknemers alle kansen op een positieve, nieuwe start. Door ze goed te begeleiden, geeft u ook aan uw overige werknemers een positief signaal. U neemt uw verantwoordelijkheid op en toont duidelijk aan dat u begaan bent met uw (ex) medewerkers.

Het belang van psychologische ondersteuning

Om helder en constructief met de toekomstige loopbaan bezig te zijn, is het belangrijk dat het verlies van de vorige functie op een gezonde manier wordt verwerkt. Vandaar dat Acerta Consult zeer veel belang hecht aan psychologische ondersteuning.

Die support start vaak al voor het ontslag. Indien u wenst, geven we u advies om de ontslagmededeling zo humaan en sereen mogelijk te laten verlopen. Zo wordt het traumatiserend effect voor de werknemer beperkt. Het is tevens mogelijk om aan de ontslagen werknemer, onmiddellijk na de ontslagmelding, een take-outgesprek met een consultant aan te bieden (hiervoor wordt in sommige programma’s een meerprijs aangerekend).

Het outplacement traject

Via een career development center wordt de outplacementcliënt uitgenodigd om te reflecteren over zijn potentieel en zijn motivatie. Zodoende bepaalt hij zelf de richting die hij aan zijn loopbaan wil geven.

Hij krijgt van de consultant de nodige support om efficiënt te zoeken naar passende vacatures en hij leert zich succesvol bewegen op de arbeidsmarkt. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid bij het zoeken naar een nieuwe professionele uitdaging.

In overleg met zijn persoonlijke consultant kan hij deelnemen aan een aantal workshops georganiseerd door Acerta Consult. De onderwerpen van deze workshops zijn inhoudelijk relevant en bieden tevens een forum om te netwerken met peers en elkaar zo te versterken.

Acerta Consult heeft bovendien een breed netwerk van organisaties die ons hun vacatures toevertrouwen. Ook deze mogelijkheden worden aangeboord indien dit opportuun is voor de outplacementcliënt.

Erkend Outplacementbureau sinds 2000

Acerta Consult is lid van Federgon, met CERTO-certifiëring. Ons team van experts werkt altijd op maat van de klant in het kader van outplacement en loopbaanbegeleiding:

 • multidisciplinair team bestaande uit 18 senior consultants tussen 40 en 65 jaar 9 ♀ 9 ♂
 • diverse achtergrond en verschillende specialisaties ( bv burn-out, allochtone werknemers, ….)
 • Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige begeleiding
 • gemiddeld 1100 begeleidingen per jaar
 • geografisch verspreid
 • maatschappelijk Verantwoorde (MVO) aanpak

Outplacement in gans België

Wij bieden outplacement aan via een uitgebreid kantorennetwerk:  

 • Vlaams-Brabant (Leuven, ...)
 • West-Vlaanderen (Roeselare, Oostende, Kortrijk, ...),
 • Oost-Vlaanderen (Gent, ...),
 • Antwerpen (Wilrijk, ...)
 • Waals-Brabant (Louvain-La-Neuve, ...)
 • Brussel 
 • Limburg (Hasselt, ...)

 

Meer weten?

Contacteer ons.